فایل های دسته بندی کنکور دکتری - صفحه 1

پاورپوینت رئوس اقدامات معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي در سال 92

اتمام طرح تدوين سند چشم‌انداز و برنامه راهبردي بلند مدت وزارت نيرو تدوين برنامه‌هاي راهبردي و برنامه‌هاي عملياتي در 5 بخش و 10 حوزه وظيفه‌اي مشاركت بيش از 17 هزار نفر ساعت كار كارشناسي و مديريتي

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دکتری سراسری زبان و استعداد کشاورزی سال 95 بعلاوه پاسخنامه

سوالات دکتری سراسری زبان و استعداد کشاورزی 95 بعلاوه پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دکتری زراعت و اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی کشاورزی کد2407، 95 بعلاوه پاسخنامه

سوالات دکتری زراعت و اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی کشاورزی سال 95 کد2407،بعلاوه پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سال 94 کد 2435 بعلاوه پاسخنامه

سوالات دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سال 94 کد 2435 بعلاوه پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دکتری اصلاح نباتات سال 94 کد2431 بعلاوه پاسخنامه

سوالات دکتری اصلاح نباتات سال 94 کد2431 بعلاوه پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل