فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 2

بررسي وضعيت روستاهاي قرتين حسنجون وسيه آباد

منطقه طالقان از نظر جغرافيايي در قسمت غربي استان تهران قرار گرفته است. در واقع از شهرستانهاي غربي استان تهران مي باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS و GLS

اهداف اين نوشته در بررسي و تحليل تغيير كاربري اراضي روستايي – شهري، با استفاده از سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی زمین شناسی کرمان

مساحت منطقه كه داراي طول 95 كيلومتر در مسير طول جغرافيايي و 55 كيلومتر و در سير عرض جغرافيايي شمالي است. بالغ برKm2 ¬5225 مي باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي

مهمترين كاري كه نقشه هاي زمين شناسي انجام مي دهند مشخص كردن جنس لايه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نيز نشان مي دهد

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت زیستی

با وجود بهبود شرايط زندگي هنوز هم بيماريها پس ازبلاياي طبيعي مهمترين عوامل آسيب زننده‌اي بشمار مي‌آيند كه تاكنون مهار نشده‌اند و خسارات مالي و جاني فراواني به بار مي‌آورند.

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه با استفاده از GIS

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

قیمت : 6,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی