فایل های دسته بندی عمومی رشته ها - صفحه 1

کار آموزی در شرکت رینگ سازی

دانلود ورد با موضوع کار آموزی در شرکت رینگ سازی دارای 16صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 13 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران

دانلود ورد با موضوع کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص دارای 154 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 154 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار آموزی دامپزشکی در روستا

دانلود ورد با موضوع کار آموزی دامپزشکی در روستا 86 ص دارای 69 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 69 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار آموزی آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز

دانلود ورد با موضوع کار آموزی آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز 118ص دارای 89 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 89 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار آموزی مركز كامپيوتري كارخانه

دانلود ورد با موضوع کار آموزی مركز كامپيوتري كارخانه 7 ص دارای 5 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 5 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه كار آ موزي - کامپیوتر

دانلود ورد با موضوع پروژه كار آ موزي - کامپیوتر 36 ص دارای 38 صفحه و با فرمت .Doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 38 صفحهفرمت فایل: ورد .Doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف

دانلود ورد با موضوع پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف 224 ص دارای 189 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 189 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سال بدنه سازي شركت ايران خودرو

دانلود ورد با موضوع طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سال بدنه سازي شركت ايران خودرو دارای 25 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری)

دانلود ورد با موضوع شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص دارای 28 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 28 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی