فایل های دسته بندی معماری

معرفی معمار سانتیاگو کالاتراوا

معرفی معمار سانتیاگو کالاتراوا

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکتب معماری باوهاوس

مکتب معماری باوهاوس

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی معمار ویکتور اورتا

معرفی معمار ویکتور اورتا

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی معمار آلوار آلتو

معرفی معمار آلوار آلتو

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر نور در روند بهبود بیماران در محیط های درمانی

تأثیر نور در روند بهبود بیماران در محیط های درمانی

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب تونلی در ساختمان

قالب تونلی در ساختمان

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فناوری نوین در معماری

فناوری نوین در معماری

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی ساعد سمیعی

دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی ساعد سمیعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم ساختمانی JK

سیستم ساختمانی JK

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی مرکز فرهنگی

طراحی مرکز فرهنگی

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کاربردی مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری

نکات کاربردی مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با گابیون و کاربرد آن در عمران و معماری و در21 صفحه می باشد.

این تحقیق در مورد آشنایی با گابیون و کاربرد آن در عمران و معماری و در21 صفحه می باشد. مقدمه. 4 تعریف گابیون. 4 شروع استفاده از گابیون‌ها به چه زمانی بر می‌گردد؟ 5 موارد استفاده ی گابیون. 5 مزایای گابیون: 9 تعریف توری گابیون در صنعت چیست؟ 10 از این قفس‌های توری در چه کاربردهایی استفاده می‌ش

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 93