فایل های دسته بندی علوم دامی

پاورپوینت فیبوناچی

دنباله فيبوناچي و دنباله لوكاس نوع ديگري از رشد و تصاعد را نشان مي دهند. بيادآوريد كه در تصاعد حسابي ، جمله بعدي از جمع يك مقدار ثابت به جمله، كنوني بدست مي آيد و در تصاعد هندسي، جمله بعدي از ضرب يك مقدار ثابت در جمله كنوني بدست مي آيد و اما در د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت منیزیم

فلز منیزیم با درجه خلوص بیش از 8/ 99 درصد از نظر تجاری به سهولت قابل دسترس است اما در کارهای مهندسی به ندرت بدون آلیاژشدن با فلزات دیگر مورد استفاده قرار می گردد. ساختار شبکه ای هگزاگونال دارد که با توجه به اندازه اتمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی احداث سالن مرغداری وتاسیسات آن

دانلود فایل کاملبررسی احداث سالن مرغداری وتاسیسات آن در قالب فایل word و متشکل از 24 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ويژگيهاي چربي مورد استفاده در خوراك دام و طيور

دانلود فایل کامل بررسی ويژگيهاي چربي مورد استفاده در خوراك دام و طيور در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ويژگيهاي پودر پر مورد مصرف در خوراك دام وطيور

دانلود فایل کامل بررسی ويژگيهاي پودر پر مورد مصرف در خوراك دام وطيور در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش پرتئينها در طيور و جیرهی غذایی انها

دانلود فایل کامل بررسینقش پرتئينها در طيور و جیرهی غذایی انها در قالب فایل word و متشکل از 66 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 49,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نژاد گاو لیموزین

دانلود فایل کامل بررسیبررسی نژاد گاو لیموزین در قالب فایل word و متشکل از 15 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مکارترین حیوان

دانلود فایل کامل بررسیمکارترین حیوان در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده

دانلود فایل کامل بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوار کنندگان

دانلود فایل کاملبررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوار کنندگان در قالب فایل word و متشکل از 27 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مديريت عوامل تغذيه اي و پرورشي موثر بر طول عمر مفيد گاو هاي هلشتاين

دانلود فایل کاملبررسی مديريت عوامل تغذيه اي و پرورشي موثر بر طول عمر مفيد گاو هاي هلشتاين در قالب فایل word و متشکل از 29 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

دانلود فایل کامل بررسیمديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي در قالب فایل word و متشکل از 12 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 84