فایل های دسته بندی پرسشنامه

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز۳ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری

دانلود جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری ۱۶ ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان

نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

دانلود جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز در دسته های مختلف به همراه پیشنهادات و راهبردها ۱۲ ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ۱۳ ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات، روایی و پایایی، جداول و سوالات پرسش نامه

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات، روایی و پایایی، جداول و سوالات پرسش نامه ۱۱ ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ۵ ص فرمت WORD شامل ۲۸ سوال، منابع و راهنما

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۸ ص فرمت WORD‌ شامل ۱۹ سوال

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سواد سلامت

دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393) شامل ۳۳ سوال +روش نمره گذاری+پایایی و روایی+منابع ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 672